UAB „Geolimbas“ dirba tiek su privačiais klientais, tiek su įmonėmis, ir jų užsakymu atlieka visas su geodezija susijusias paslaugas.

Geodeziniai darbai statybos aikštelėje, inžinerinių tinklų kontrolinės (geodezinės) nuotraukos, žemės sklypų ir pastatų kadastriniai (geodeziniai) matavimai, topografinių planų parengimas ir kiti. Mūsų kvalifikuoti darbuotojai suinteresuoti darbus atlikti kokybiškai ir laiku. Apie mūsų paslaugas plačiau:

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai rengiami žemės sklypus padalinant, sujungiant, atidalinant iš bendrosios nuosavybės, suformuojant naujus žemės sklypus prie esamų statinių bei kitais atvejais. Tokia paslauga teikiama visų paskirčių žemės sklypams.

Kaimo plėtros projektai ūkininko sodybai parinkti

Statyba žemės ūkio paskirties žemėje, nekeičiant jos paskirties yra leidžiama, jei statoma ūkininko sodyba ant ne mažesnio kaip 0,5 ha žemės sklypo. Todėl paprastesnis pasirinkimas yra ūkininko sodybos formavimas. Ūkininko sodybos statyba leistina tik tuomet, kai parengiamas kaimo plėtros projektas. Vykdant tokį projektą atliekamas sodybos vietos parinkimas, sodybos formavimas ir projektavimas. Tik tada gaunamas statybos leidimas ir galimas ūkininko sodybos statymas

Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai

Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai – matavimai, kurių metu yra tiksliai išmatuojamos žemės sklypo ribos, apskaičiuojamas tikslus žemės sklypo plotas, įtvirtinami riboženkliai, riboženkliai koordinuojami. Kadastriniais (geodeziniais) matavimais išmatuoto sklypo ribas galima tiksliai atstatyti, jeigu nėra išlikę riboženklių. Šie matavimai atliekami pageidaujant savininkui arba parduodant, išnuomojant ar dovanojant žemės sklypus miesto teritorijose. Ši paslauga leidžia sužinoti tikslias žemės nuosavybės ploto ribas, todėl paslauga aktuali tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims.

Topografinių planų rengimas

Topografiniai planai rengiami prieš atliekant bet kokius projektavimo darbus. Topografiniuose planuose vaizduojamas reljefas, požeminės konstrukcijos. Topografiniai planai sudaromi prieš pradedant planavimo arba projektavimo darbus. Planai nustatyta tvarka suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis.

Inžinerinių tinklų kontrolinė (geodezinės) nuotraukos

Inžinerinių tinklų kontrolinė (geodezinės) nuotraukos daromos prieš statybas ir po jų. Pirmiausiai daroma vertikalioji ir horizontalioji požeminių inžinerinių tinklų nuotrauka, kurioje atsispindi visi požeminiai inžineriniai tinklai, bei jų išėjimo į žemės paviršių vietos. Užbaigus statybą ir sutvarkius aplinką, fiksuojama galutinė situacija ir reljefas. Nustatyti inžineriniai tinklai gali būti eksploatuoti tik atlikus ir nustatyta tvarka suderinus geodezines kontrolines nuotraukas.

Aerokartografavimas Bepiločiu orlaiviu

Bepiločiu orlaiviu atliekame aerokartografavimą ir sudarome naujausius ortofotografinius žemėlapius. Galimas įvairių objektų inspektavimas,
bepilote skraidykle galime išmatuoti ir sudaryti planus sunkiai pasiekiamų
teritorijų.

Geodeziniai darbai statybų aikštelėje

Geodeziniai darbai statybų aikštelėje yra neatsiejama statybų dalis. Geodezininkas pradeda dalyvauti jau pačioje statybų pradžioje. Jis nužymi žemės sklypą ir projektuojamo namo ašis. Pagal galiojančius nuostatus, prieš pradedant projektavimo darbus, pirmiausia turi būti atlikti kadastriniai žemės sklypo ir pastatų matavimai, tada parengiamos topografinės nuotraukos ir ištyrinėjami inžineriniai tinklai. Ir tik tada galima pradėti statybos darbų projektą.

Planai notarinei sutarčiai

Kai atsitinka taip, kad vienas žemės sklypas turi daugiau nei vieną savininką, reikia, kad bendrasavininkai tiksliai susitartų ir nustatytų savo žemės ribas. Tam, kad nekiltų nesusipratimų, žemės sklypo naudojimo tvarką reikia patvirtinti notariškai. Planas sudaromas pagal registre įvardintų žemės ūkio valdomų plotų ir eksploatavimą natūroje. Plane vaizduojamos šios bendrasavininkų žemės dalys. Šis planas reikalingas notarinei bendrasavininkų sutarčiai sudaryti.

Pastatų kadastriniai matavimai

Pastatų kadastriniai matavimai – tai nekilnojamojo turto dydžio, vertės, fizinės būklės, pakitimų ar kitų rodiklių tikslus fiksavimas. Tokie matavimai atliekami pastačius, rekonstravus ar kitaip pertvarkius pastatus. Taip pat šie rodikliai reikalingi nekilnojamojo turto apskaitai, sandoriams, apmokestinimui, turto ir teisių į turtą registravimui. Taip pat norint pastatus padalyti ar atidalyti. Tai vienas svarbiausių veiksnių registruojant ar apibrėžiant nekilnojamąjį turtą. Matavimų metu statiniai tiksliai išmatuojami, apskaičiuojami jų plotai, tūriai bei statinio vidutinė rinkos vertė. Dažnai ši paslauga dar vadinama tiesiog pastatų inventorizacija.

Grunto tūrių skaičiavimas

Statybos aikštelėje nukasamo grunto, įvairių sankasų ir pylimų tūrių skaičiavimas.

Visos paslaugos yra reglamentuotos įstatymų ir prižiūrimos atitinkamų institucijų, todėl užsakant bet kokias paslaugas, reikalingi įvairūs dokumentai.

SUSISIEKITE IR PAKLAUSKITE

Jei turite klausimų dėl paslaugų ir įkainių.

SUSISIEKTI